To give you the best possible experience, this site uses cookies. Using your site means your agree to our use of cookies. We have published a new cookies policy, which you should need to find out more about the cookies we use. View Cookies Policy.
NaturePRO Treonian 500mg 100 g 100 gram
 • Nowy
129,62 zł
NaturePRO Treonian 500mg 30 g 30 gram
 • Nowy
46,29 zł
Odżywka białkowa 6PAK Milky Shake Whey 300 g Vanilla
 • Nowy
NaturePRO Witamina B6 P5P 25 mg 100 kapsułek
 • Nowy
27,69 zł
NaturePRO WitaminTRIO 200 rozpuszczalnych porcji 200g
 • Nowy

Regulamin Sklepu Internetowego Provitax.pl

 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym Provitax.pl jest prowadzony przez firmę Provitax Piotr Kokoszewski, Wojska polskiego 21, 78-122 Charzyno NIP 6711766679. 1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Natsella sp. z o.o.

 2. Definicje 2.1. Sprzedawca – Natsella sp. z o.o. 2.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie. 2.3. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem sprzedaży. 2.4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana między Sprzedawcą a Klientem.

 3. Składanie Zamówień 3.1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 3.2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Produktu, jego ilości, dodać Produkt do koszyka, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie Sklepu.

 4. Ceny i Płatności 4.1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 4.2. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie za pośrednictwem: przelewu bankowego, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą.

 5. Realizacja Zamówienia 5.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. 5.2. Termin realizacji zamówienia jest podany na stronie produktu.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy 6.1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 7. Reklamacje 7.1. Klient ma prawo złożyć Sprzedawcy reklamację w przypadku niezgodności Produktu z umową. 7.2. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.

 8. Dane Osobowe 8.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. 8.2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi zgodę, w celach marketingowych.

 9. Postanowienia Końcowe 9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego. 9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu.

Adres do korespondencji: Provitax Piotr Kokoszewski, Wojska polskiego 21, 78-122 Charzyno